ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
VI/61/19
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
VI/60/19
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom
Nr aktu prawnego
VI/59/19
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
VI/58/19
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
VI/57/19
Status
Uchylony
Lp: 66
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc dla osób w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
VI/56/19
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
VI/55/19
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
VI/54/19
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
Nr aktu prawnego
VI/53/19
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Bobrowice publicznych przedszkoli
Nr aktu prawnego
VI/52/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji