ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Nr aktu prawnego
V/40/19
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2019 r.
Nr aktu prawnego
V/39/19
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu prac Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa parkingu przy świetlicy w Dychowie
Nr aktu prawnego
27/19
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy
Nr aktu prawnego
26/19
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowania, przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Nr aktu prawnego
25/19
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
24/19
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Nr aktu prawnego
23/19
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
22/19
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Nr aktu prawnego
21/19
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr aktu prawnego
20/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji