ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-04-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
29/19
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-04-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania
Nr aktu prawnego
28/19
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
27/19/I
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr aktu prawnego
V/47/19
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019
Nr aktu prawnego
V/46/19
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025
Nr aktu prawnego
V/45/19
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
V/44/19
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2019 roku
Nr aktu prawnego
V/43/19
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice oraz upoważnienia Wójta Gminy Bobrowice do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów i pomieszczeń
Nr aktu prawnego
V/42/19
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1149 w miejscowości Chojnowo
Nr aktu prawnego
V/41/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji