ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice V/44/19 Obowiązujący
22 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2019 roku V/43/19 Obowiązujący
23 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice oraz upoważnienia Wójta Gminy Bobrowice do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów i pomieszczeń V/42/19 Obowiązujący
24 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1149 w miejscowości Chojnowo V/41/19 Obowiązujący
25 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli V/40/19 Obowiązujący
26 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2019 r. V/39/19 Obowiązujący
27 2019-03-22 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu prac Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa parkingu przy świetlicy w Dychowie 27/19 Obowiązujący
28 2019-03-12 Zarządzenia Wójta w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy 26/19 Obowiązujący
29 2019-03-12 Zarządzenia Wójta w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowania, przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 25/19 Obowiązujący
30 2019-03-07 Zarządzenia Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach 24/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu