ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2019-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
12/19
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2019-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 roku oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
11/19
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2019-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
10/19
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustaleniami
Nr aktu prawnego
9/19
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2019-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzących przez Gminę Bobrowice na rok szkolny 2019/2020
Nr aktu prawnego
8/19
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2019-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
7/19
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2019-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ponownego konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
6/19
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019
Nr aktu prawnego
IV/38/19
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025
Nr aktu prawnego
IV/37/19
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu
Nr aktu prawnego
IV/36/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji