ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2019-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
22/19
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
Nr aktu prawnego
21/19
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr aktu prawnego
20/19
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bobrowice w roku 2019
Nr aktu prawnego
19/19
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Bobrowice do Krośnieńskiego Związku Powiatowo - Gminnego
Nr aktu prawnego
18/19
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2019-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2019r.
Nr aktu prawnego
17/19
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich
Nr aktu prawnego
16/19
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
15/19
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2019-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
14/19
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2019-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dychów dz. 268
Nr aktu prawnego
13/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji