ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1211
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2012 roku
Nr aktu prawnego
X/94/12
Status
Uchylony
Lp: 1212
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r.
Nr aktu prawnego
X/93/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1213
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2012
Nr aktu prawnego
X/92/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1214
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011
Nr aktu prawnego
X/91/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1215
Data podjęcia
2012-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
7/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1216
Data podjęcia
2012-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
6/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1217
Data podjęcia
2012-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2012 roku
Nr aktu prawnego
5/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1218
Data podjęcia
2012-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2012r.
Nr aktu prawnego
4/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1219
Data podjęcia
2012-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
Nr aktu prawnego
3/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1220
Data podjęcia
2012-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami
Nr aktu prawnego
2/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji