ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1161
Data podjęcia
2012-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego wykonanych prac w zakresie budowy ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło i Tarnawa Krośnieńska
Nr aktu prawnego
14/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1162
Data podjęcia
2012-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego wykonanych prac w zakresie budowy ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło i Tarnawa Krośnieńska
Nr aktu prawnego
13/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1163
Data podjęcia
2012-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Brzezinka dotyczących utworzenia sołectwa Brzezinka
Nr aktu prawnego
12/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1164
Data podjęcia
2012-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Chojnowie
Nr aktu prawnego
11/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1165
Data podjęcia
2012-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
10/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1166
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
9/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1167
Data podjęcia
2012-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do uporządkowania dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP
Nr aktu prawnego
8/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1168
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
X/95/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1169
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2012 roku
Nr aktu prawnego
X/94/12
Status
Uchylony
Lp: 1170
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r.
Nr aktu prawnego
X/93/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji