ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1131
Data podjęcia
2012-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do uporządkowania dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP
Nr aktu prawnego
8/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1132
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
X/95/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1133
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2012 roku
Nr aktu prawnego
X/94/12
Status
Uchylony
Lp: 1134
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r.
Nr aktu prawnego
X/93/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1135
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bobrowice na rok 2012
Nr aktu prawnego
X/92/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1136
Data podjęcia
2012-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011
Nr aktu prawnego
X/91/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1137
Data podjęcia
2012-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
7/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1138
Data podjęcia
2012-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
6/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1139
Data podjęcia
2012-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2012 roku
Nr aktu prawnego
5/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1140
Data podjęcia
2012-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2012r.
Nr aktu prawnego
4/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji