ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
IV/33/19
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Lubuskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Dychowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie
Nr aktu prawnego
IV/32/19
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia osoby upoważnionej do reprezentowania Gminy Bobrowice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielone Światło - wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach osi LEADER
Nr aktu prawnego
IV/31/19
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia osoby upoważnionej do reprezentowania Gminy Bobrowice w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion „Sprewa – Nysa- Bóbr”
Nr aktu prawnego
IV/30/19
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021
Nr aktu prawnego
IV/29/19
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021
Nr aktu prawnego
IV/28/19
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018
Nr aktu prawnego
IV/27/19
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018
Nr aktu prawnego
IV/26/19
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska
Nr aktu prawnego
IV/25/19
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Oświaty i spraw społecznych na 2019 r.
Nr aktu prawnego
IV/24/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji