ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr aktu prawnego
V/47/19
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019
Nr aktu prawnego
V/46/19
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025
Nr aktu prawnego
V/45/19
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice
Nr aktu prawnego
V/44/19
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2019 roku
Nr aktu prawnego
V/43/19
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice oraz upoważnienia Wójta Gminy Bobrowice do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów i pomieszczeń
Nr aktu prawnego
V/42/19
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1149 w miejscowości Chojnowo
Nr aktu prawnego
V/41/19
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Nr aktu prawnego
V/40/19
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2019 r.
Nr aktu prawnego
V/39/19
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2019-03-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu prac Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa parkingu przy świetlicy w Dychowie
Nr aktu prawnego
27/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji