ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za 2018 rok
Nr aktu prawnego
VI/49/19
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bobrowice wotum zaufania
Nr aktu prawnego
VI/48/19
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał rady gminy
Nr aktu prawnego
56/19
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania
Nr aktu prawnego
55/19
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie
Nr aktu prawnego
54/19
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2019-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz nadania regulaminu pracy Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie sanitariatów i wymiany pokrycia części dachu w sali gimnastycznej w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
53/19
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem"
Nr aktu prawnego
52/19
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Bobrowice, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Nr aktu prawnego
51/19
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania konkursu do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie
Nr aktu prawnego
50/19
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
49/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji