ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego V/47/19 Obowiązujący
2 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019 V/46/19 Obowiązujący
3 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025 V/45/19 Obowiązujący
4 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice V/44/19 Obowiązujący
5 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobrowice w 2019 roku V/43/19 Obowiązujący
6 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze szkolnych obiektów sportowych oraz innych pomieszczeń szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobrowice oraz upoważnienia Wójta Gminy Bobrowice do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów i pomieszczeń V/42/19 Obowiązujący
7 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1149 w miejscowości Chojnowo V/41/19 Obowiązujący
8 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli V/40/19 Obowiązujący
9 2019-03-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2019 r. V/39/19 Obowiązujący
10 2019-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019 IV/38/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu