ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 XIX/245/17 Obowiązujący
2 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2017-2020 XIX/244/17 Obowiązujący
3 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu XIX/243/17 Obowiązujący
4 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczej Straży Pożarnej XIX/242/17 Obowiązujący
5 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku gospodarczego XIX/241/17 Obowiązujący
6 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy XIX/240/17 Obowiązujący
7 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy XIX/239/17 Obowiązujący
8 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2017-2021, z perspektywą na lata 2022-2025” XIX/238/17 Obowiązujący
9 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok XIX/237/17 Obowiązujący
10 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2018 XIX/236/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu