ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019 IV/38/19 Obowiązujący
2 2019-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025 IV/37/19 Obowiązujący
3 2019-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu IV/36/19 Obowiązujący
4 2019-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach IV/35/19 Obowiązujący
5 2019-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach IV/34/19 Obowiązujący
6 2019-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice IV/33/19 Obowiązujący
7 2019-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Lubuskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Dychowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie IV/32/19 Obowiązujący
8 2019-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia osoby upoważnionej do reprezentowania Gminy Bobrowice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielone Światło - wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach osi LEADER IV/31/19 Obowiązujący
9 2019-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia osoby upoważnionej do reprezentowania Gminy Bobrowice w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion „Sprewa – Nysa- Bóbr” IV/30/19 Obowiązujący
10 2019-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bobrowice na lata 2019-2021 IV/29/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu