ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchylenia uchwała nr II/15/2002 Rady Gminy w Bobrowicach z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad obrotu nieruchomościami i upoważnienia Wójta do wykonywania czynności prawnych związanych z ich obrotem w różnych formach, oraz zmiany uchwały nr XXV/163/98 z dnia 3 kwietnia 1998 r. i uchwały nr XVI/131/2001 z dnia 20 listopada 2001r. XXI/279/18 Obowiązujący
2 2018-05-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/163/98 Rady Gminy w Bobrowicach z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobrowice oraz w sprawie stopy procentowej przy sprzedaży na raty XXI/278/18 Obowiązujący
3 2018-05-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 XXI/277/18 Obowiązujący
4 2018-05-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2018-2024 XXI/276/18 Obowiązujący
5 2018-05-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bobrowice” XXI/275/18 Obowiązujący
6 2018-05-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego XXI/274/18 Obowiązujący
7 2018-05-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy XXI/273/18 Obowiązujący
8 2018-05-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bobrowice XXI/272/18 Obowiązujący
9 2018-05-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bobrowice XXI/271/18 Obowiązujący
10 2018-05-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli XXI/270/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu