ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-10-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 XXIV/296/18 Obowiązujący
2 2018-10-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2018-2024 XXIV/295/18 Obowiązujący
3 2018-10-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strużce XXIV/294/18 Obowiązujący
4 2018-10-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronkowie XXIV/293/18 Obowiązujący
5 2018-10-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowicach XXIV/292/18 Obowiązujący
6 2018-10-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XXIV/291/18 Obowiązujący
7 2018-10-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela XXIV/290/18 Obowiązujący
8 2018-10-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobrowice XXIV/289/18 Obowiązujący
9 2018-10-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowice XXIV/288/18 Obowiązujący
10 2018-10-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok XXIV/287/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu