ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Nr aktu prawnego
V/40/19
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Turystyki, kultury i ochrony środowiska na 2019 r.
Nr aktu prawnego
V/39/19
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na rok 2019
Nr aktu prawnego
IV/38/19
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2019-2025
Nr aktu prawnego
IV/37/19
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu
Nr aktu prawnego
IV/36/19
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
IV/35/19
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach
Nr aktu prawnego
IV/34/19
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobrowice
Nr aktu prawnego
IV/33/19
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Lubuskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Dychowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie
Nr aktu prawnego
IV/32/19
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia osoby upoważnionej do reprezentowania Gminy Bobrowice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielone Światło - wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach osi LEADER
Nr aktu prawnego
IV/31/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji