ˆ

Otwarte konkursy ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt Gminy Bobrowice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2018.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-19 08:02:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Hołownia Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Hołownia Data wprowadzenia do BIP 2018-01-19 08:02:26
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-01-19 08:03:02
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-03-06 09:06:03
Artykuł był wyświetlony: 11075 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-03 09:37:10

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Hołownia Data wytworzenia informacji: 2017-03-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Hołownia Data wprowadzenia do BIP 2017-03-03 09:37:10
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2017-03-03 09:37:46
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2017-03-03 09:37:46
Artykuł był wyświetlony: 21555 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-12 11:43:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Hołownia Data wytworzenia informacji: 2017-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Hołownia Data wprowadzenia do BIP 2017-01-12 11:43:19
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2017-01-12 11:45:31
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2017-01-12 11:45:31
Artykuł był wyświetlony: 23093 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-03 10:13:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2016-03-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2016-03-03 10:13:59
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2016-03-03 10:15:08
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2016-03-03 10:15:08
Artykuł był wyświetlony: 32630 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-19 13:50:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Hołownia Data wytworzenia informacji: 2016-01-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Hołownia Data wprowadzenia do BIP 2016-01-19 13:50:19
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2016-01-19 13:51:02
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2016-03-03 10:03:30
Artykuł był wyświetlony: 34122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-20 10:04:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2015-02-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2015-02-20 10:04:31
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2015-02-20 10:05:42
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2015-02-20 10:06:39
Artykuł był wyświetlony: 45532 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Bobrowice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-31 13:55:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Hołownia Data wytworzenia informacji: 2014-12-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Hołownia Data wprowadzenia do BIP 2014-12-31 13:55:16
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2014-12-31 13:56:02
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2014-12-31 13:56:01
Artykuł był wyświetlony: 47185 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2014 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-06 12:54:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Hołownia Data wytworzenia informacji: 2014-03-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Hołownia Data wprowadzenia do BIP 2014-03-06 12:54:45
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2014-03-06 12:56:32
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2014-03-06 12:56:32
Artykuł był wyświetlony: 47756 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2014 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-31 10:24:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Hołownia Data wytworzenia informacji: 2014-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Hołownia Data wprowadzenia do BIP 2014-01-31 10:24:34
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2014-01-31 10:25:20
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2014-01-31 10:25:20
Artykuł był wyświetlony: 47891 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-09 08:35:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY BOBROWICE
Na podstawie art.11  ust.1 i  2 oraz art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r.                            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536                z późn. zm.)
 
 
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert  na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2014
 
I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności           pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536. z późn. zm.) .
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia                   i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4.  Spółdzielnie socjalne
   
II. Rodzaj zadania :
1. Upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Bronków  - dotacja w wysokości
   do 10.000- zł. (brutto)
a) prowadzenie zajęć treningowych,
b) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych  o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
c) reprezentowanie gminy w zawodach  i turniejach  międzygminnych,
d) udział w zawodach w ramach współzawodnictwa  sportowego,
e) posiadanie odpowiedniego miejsca zapewniającego realizację zadania,
f) bieżące utrzymanie w zakresie wysypywania linii na płycie boiska przed meczami oraz  utrzymanie porządku,
 
III. W roku 2013 udzielono dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 74.000 zł.
Na realizację zadania będącego  przedmiotem  konkursu  Gmina przekaże dotację           o łącznej wysokości  10.000 zł.(brutto)
Kwota przeznaczona na dotacje może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia , że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu  z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia  w dniu  ogłoszenia konkursu.
 
IV. Zasady przyznawania dotacji :
1. Podmiot ubiegający się o dotację powinien:
a)    mieć swoją siedzibę na terenie Gminy Bobrowice,
b)     zadania winne być realizowane na terenie Gminy Bobrowice lub na rzecz jego mieszkańców,
c)     prowadzi działalność statutową  w dziedzinie objętej  konkursem,
d)    dysponuje odpowiednio wyszkoloną  kadrą ,zdolną do realizacji zadania,
e)     posiada doświadczenie  niezbędne  do realizacji zadania  będącego przedmiotem  konkursu,  szczególności w zakresie organizacji szkolenia sportowego i przeprowadzania  rozgrywek ligowych,
f)      dysponuje odpowiednim sprzętem   lub dostępem  do bazy umożliwiający  realizację zadania
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie  ze wzorem  określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).
3. Druk oferty  oraz sprawozdania z realizacji zadania  publicznego można pobrać ze strony internetowej Gminy Bobrowice www.bip.bobrowice.pl oraz w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy Bobrowice.
4. Na wniosku oferty winna być informacja jakiego przedsięwzięcia  i jakiej miejscowości       z zakresu kultury fizycznej i sportu  oferta dotyczy /podać nr /
5. Do oferty należy dołączyć :
-      aktualny (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg  z ewidencji lub inne dokumenty  potwierdzające status prawny oferenta  i umocowanie osób go reprezentujących               
-       sprawozdanie  merytoryczne  i finansowe za ostatni rok ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)                
-    oświadczenie  o nie prowadzeniu działalności gospodarczej  w rozumieniu art.9 ustawy
      o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  w odniesieniu do zadania
      publicznego, będącego przedmiotem oferty;
-    kopię aktualnego statutu opatrzonego pieczęcią oraz podpisami osób uprawnionych do składania oświadczenia woli  imieniu oferenta;
-    dokumenty potwierdzające weryfikację boiska sportowego w przypadku upowszechniania piłki nożnej (w 2014r. zwalnia się z obowiązku dostarczenia dokumentów potwierdzających weryfikację boiska ze względu na prowadzone prace renowacyjne na boisku sportowym w Bronkowie).
 
V. Termin i warunki realizacji zadania :
1.  Zadanie  winno być zrealizowane  w roku  2014 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną  w umowach,
2.   Zadanie winno być  zrealizowane z najwyższą starannością  zgodnie z zawarta  umową 
      oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie  opisanym w ofercie,
 3. Pozostałe warunki realizacji zadania zostaną  ujęte w wiążącej strony umowie.
 4.  Zadanie nie może być realizowane przez podwykonawców.
 
 VI. Termin  składania ofert.
Oferty  należy składać do dnia 31 stycznia 2014r. w sekretariacie  Urzędu  Gminy                     Bobrowice   Nr 131 66-627 Bobrowice do godz. 15.00. W przypadku przesłania pocztą za zachowanie terminu uważa się datę wpływu korespondencji do urzędu.
Oferent winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie, która będzie zaadresowana, opieczętowana pieczątką firmową oferenta oraz oznaczona „ Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice  w roku  2014.”
 
Oferty złożone  na innych  drukach , niekompletne  lub złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.
          
VII. Termin, tryb i kryteria  dokonywania wyboru ofert:
Decyzję o wsparciu bądź powierzeniu realizacji zadania wybranym organizacjom podejmie Wójt Gminy Bobrowice w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
Propozycji wyboru ofert dokona Komisja  Konkursowa  powołana  przez Wójta Gminy Bobrowice.
 
Oferty oceniane będą wg następujących kryteriów:
- wartość merytoryczna oferty (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność
  z niniejszym ogłoszeniem ,
- koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość  planowanych kosztów,
- możliwość realizacji  zadania przez podmiot ubiegający się  o dotację / baza, zasoby
  rzeczowe, kadra, doświadczenie/,
- ocena przedstawionej  kalkulacji  kosztów realizacji  zadania  w tym w  odniesieniu         
  do zakresu rzeczowego zadania oraz wysokość wkładu własnego podmiotu i dofinansowanie 
  z  innych źródeł,
- dotychczasowa działalność organizacji  składającej  ofertę w przedmiotowym zakresie.
 
Formę i terminy  przekazania  dotacji podmiotom  i ich rozliczania  określać będzie  umowa, której wzór  został ogłoszony  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia    15 grudnia 2010r.w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  ( Dz. U z 2011r. Nr 6, poz.25).
Dotacja  jest przyznawana  w ramach środków zabezpieczonych  w uchwale budżetowej na ten cel, na jeden rok i podlega szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi    w umowie.
Dotacja zostanie przekazana  na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania .
 
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą wskazać osoby do udziału w posiedzeniach komisji konkursowej pod warunkiem, że nie są to osoby z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 biorących udział w konkursie. Zgłoszenia w formie papierowej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bobrowicach 131, pok. nr 11 do dnia 31 stycznia 2014r. do godz. 15.00.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy Bobrowice.
 
Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bobrowice oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej  Urzędu Gminy Bobrowice www.bip.bobrowice.pl
 
 
     
                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                  /-/ Marek Babul                                                                                                                                            

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Holownia Data wytworzenia informacji: 2014-01-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Holownia Data wprowadzenia do BIP 2014-01-09 08:35:16
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2014-01-09 08:36:18
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2014-01-09 09:10:06
Artykuł był wyświetlony: 48255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu