ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-07 08:00:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2016-10-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2016-10-07 08:00:13
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2016-10-07 08:00:42
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2016-10-07 08:00:42
Artykuł był wyświetlony: 2613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-07 07:58:48

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2016-10-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2016-10-07 07:58:48
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2016-10-07 07:59:43
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2016-10-07 07:59:43
Artykuł był wyświetlony: 2296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o polowaniach zbiorowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-06 11:35:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2016-10-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2016-10-06 11:35:20
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2016-10-06 11:35:49
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2016-10-06 11:35:48
Artykuł był wyświetlony: 2247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZGŁOSZENIE POLOWAŃ ZBIOROWYCH W K. Ł. DROP ZIELONA GÓRA W SEZONIE 2016/2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-06 08:07:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dzień dobry,
 
zgodnie z Rozporz. Ministra Środowiska z dn. 22.03.2005 r. "W sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania(...)" § 28., zarząd Koła Łowieckiego Drop Zielona Góra zgłasza niniejszym planowane polowania zbiorowe w sezonie łowieckim 2016 / 2017:
 
 
1. Termin: 20/21/22.10.2016 r. - obwody łowieckie nr 151, 166, 56, 78
2. Termin: 29.10.2016 r. - obwody łowieckie nr 151 i 166
3. Termin: 16/17/18/19.11.2016 r. - obwody łowieckie nr 151, 166, 56, 78
4. Termin: 09/10/11.12.2016 r. - obwody łowieckie nr 151, 166, 56, 78
5. Termin: 17.12.2016 r. - obwody łowieckie nr 151 i 166
6. Termin: 03/04/05/06.01.2017 r. - obwody łowieckie nr 151, 166, 56, 78
7. Termin: 28/29/30/31.01.2017 r. - obwody łowieckie nr 151, 166, 56, 78
8. Termin: 11.02.2016 r. - obwód łowiecki nr 78
 
 
Z poważaniem
 
za zarząd
 
Radek Kokoszka
Sekretarz K.Ł. Drop Zielona Góra
Tel. 512 139 115

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2016-10-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2016-10-06 08:07:07
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2016-10-06 08:07:10
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2016-10-06 08:07:10
Artykuł był wyświetlony: 2148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Koło łowieckie 04.10.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-04 10:37:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Osłowska Data wytworzenia informacji: 2016-10-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osłowska Data wprowadzenia do BIP 2016-10-04 10:37:04
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2016-10-04 10:37:25
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2016-10-04 10:37:25
Artykuł był wyświetlony: 2222 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie dla rolników

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-27 12:04:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Osłowska Data wytworzenia informacji: 2016-09-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osłowska Data wprowadzenia do BIP 2016-09-27 12:04:51
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2016-09-27 12:05:54
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2016-09-27 12:05:54
Artykuł był wyświetlony: 2437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O G Ł O S Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-22 12:51:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

     o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice
 
Na podstawie art. 11 pkt i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice sporządzonego na podstawie uchwały Rady Gminy Bobrowice Nr VII/55/15 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice odbędzie się w dniach od 10 października 2016 r. do 31 października 2016 r., w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, w pokoju nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 28 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowice, w sali narad o godzinie 12:00.
Zgodnie z art. 11 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Bobrowice na adres: Urząd Gminy Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: w nieprzekraczalnym terminie od dnia 10 października 2016 r. do dnia 21 listopada 2016 r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
                                                                   WÓJT GMINY  BOBROWICE
                                                                                     Marek Babul
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Nuckowska Data wytworzenia informacji: 2016-09-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Nuckowska Data wprowadzenia do BIP 2016-09-22 12:51:50
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2016-09-22 12:51:53
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2016-09-22 12:51:53
Artykuł był wyświetlony: 2457 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

koło łowieckie 09.09.2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-09 10:24:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Osłowska Data wytworzenia informacji: 2016-09-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osłowska Data wprowadzenia do BIP 2016-09-09 10:24:14
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2016-09-09 10:24:37
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2016-09-09 10:24:37
Artykuł był wyświetlony: 2883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie 4

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-08 09:26:30

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Osłowska Data wytworzenia informacji: 2016-09-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osłowska Data wprowadzenia do BIP 2016-09-08 09:26:30
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2016-09-08 09:27:53
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2016-10-20 12:54:08
Artykuł był wyświetlony: 2825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie 3

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-06 14:07:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Osłowska Data wytworzenia informacji: 2016-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Osłowska Data wprowadzenia do BIP 2016-09-06 14:07:11
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2016-09-06 14:07:33
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2016-09-06 14:07:33
Artykuł był wyświetlony: 2552 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu