ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Koło Łowieckie "Odyniec" Bobrowice

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-13 07:25:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mołczan Data wytworzenia informacji: 2018-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mołczan Data wprowadzenia do BIP 2018-09-13 07:25:41
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-09-13 07:32:14
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 07:32:13
Artykuł był wyświetlony: 6938 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-23 07:05:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Nuckowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Nuckowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-23 07:05:55
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-08-23 07:07:58
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-08-31 07:51:28
Artykuł był wyświetlony: 7520 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-05 20:34:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

POSIADACZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH  ( SZAMB ) I
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 
Wójt Gminy Bobrowice, informuje iż na podstawie art.3 ust. 3pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym Gmina Bobrowice zwraca się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie jak najszybsze dostarczenie go do Urzędu Gminy w Bobrowicach, w terminie do 17 sierpnia 2018.
W przypadku nie złożenia wskazanego zgłoszenia Urząd Gminy Bobrowice zobowiązanay będzie do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w celu ustalenia posiadanego zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgłoszenie dotyczy również mieszkańców którzy zamienili zbiornik bezodpływowy na przydomową oczyszczalnię ścieków. Zamianę taką trzeba zgłosić w Urzędzie Gminy Bobrowice.
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.bip.bobrowice.pl .
Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek określony w art.5 ust.1 pkt 3b nakazujący właścicielom nieruchomości utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się nieczystości w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy, korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorca posiadającego zezwolenie na prowadzenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Właściciele nieruchomości nieskanalizowani zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Sołtysiak Data wytworzenia informacji: 2018-08-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Sołtysiak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-05 20:34:31
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-08-05 20:34:34
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-08-05 20:34:34
Artykuł był wyświetlony: 8774 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-26 13:22:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mołczan Data wytworzenia informacji: 2018-07-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mołczan Data wprowadzenia do BIP 2018-07-26 13:22:25
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-07-26 13:23:00
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-07-26 13:23:00
Artykuł był wyświetlony: 9069 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwaga rolnicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-05 11:14:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy w Bobrowicach, informuje iż w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Bobrowicach pok. nr 10.
Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód zawierającego podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mołczan Data wytworzenia informacji: 2018-07-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mołczan Data wprowadzenia do BIP 2018-07-05 11:14:07
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-07-05 11:14:50
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-07-12 13:57:53
Artykuł był wyświetlony: 8848 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-27 20:20:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Roszak Data wytworzenia informacji: 2018-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-27 20:20:06
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-06-27 20:20:31
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-06-27 20:20:31
Artykuł był wyświetlony: 9309 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-22 12:07:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-22 12:07:45
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-06-22 12:08:13
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-06-22 12:08:13
Artykuł był wyświetlony: 9317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-19 08:25:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Prystarz Data wytworzenia informacji: 2018-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Prystarz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-19 08:25:54
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-06-19 08:26:44
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-06-19 08:26:44
Artykuł był wyświetlony: 9258 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-14 12:14:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Prystarz Data wytworzenia informacji: 2018-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Prystarz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-14 12:14:41
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-06-14 12:15:09
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-06-14 12:15:09
Artykuł był wyświetlony: 9033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Urząd Gminy będzie nieczynny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 09:29:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

SZANOWNI PAŃSTWO
 
Uprzejmie informujemy, że  w dniu 1 czerwca 2018 r. (piątek)
Urząd Gminy będzie nieczynny
Wszelkie sprawy związane z awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych załatwiają:
1. Dariusz Karczewski          zam. Dychów 48/4             tel. 600 320 294
2. Arkadiusz Duziak              zam. Janiszowice 44          tel. 600 320 183
3. Robert Kucharczyk           zam. Bronków 15              tel. (68) 391 31 70, 667 619 777
4. Mieczysław Sinicki            zam. Janiszowice 15          tel. (68) 391 35 52, 600 320 124
5. Ireneusz Naharnowicz       zam. Bobrowice 141          tel. 600 320 186
Sprawy  związane z  pochówkiem zmarłych:                        
1. Alojzy Anusewicz               zam. Bobrowice 91            tel. 889 142 109
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mołczan Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mołczan Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 09:29:55
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 09:29:58
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 09:29:58
Artykuł był wyświetlony: 8056 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu