ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Bobrowice od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-31 09:04:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2013-12-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2013-12-31 09:04:42
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2013-12-31 09:06:55
Osoba, która zmieniła informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data ostatniej zmiany: 2013-12-31 09:45:04
Artykuł był wyświetlony: 5918 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie koła łowieckiego - Dzik

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-24 11:43:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kostrzewska Data wytworzenia informacji: 2013-12-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kostrzewska Data wprowadzenia do BIP 2013-12-24 11:43:49
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2013-12-24 11:43:52
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2013-12-24 11:43:52
Artykuł był wyświetlony: 4905 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie koła łowieckiego - Odyniec

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-24 11:42:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kostrzewska Data wytworzenia informacji: 2013-12-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kostrzewska Data wprowadzenia do BIP 2013-12-24 11:42:23
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2013-12-24 11:42:29
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2013-12-24 11:42:29
Artykuł był wyświetlony: 4613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie koła łowieckiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-10 10:50:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kostrzewska Data wytworzenia informacji: 2013-12-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kostrzewska Data wprowadzenia do BIP 2013-12-10 10:50:36
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2013-12-10 10:50:39
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2013-12-10 10:50:39
Artykuł był wyświetlony: 4835 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-05 10:24:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczek dla przedsiębiorców w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę w kwocie od 200 000 zł do 2 000 000 zł. Wnioski o udzielenie pożyczek można składać od 15 listopada w trybie ciągłym. PARP przewidział preferencyjne rozwiązania związane ze spłatą pożyczki jak również z oprocentowaniem wynoszącym 6,5 % w skali roku.
Pożyczki dla przedsiębiorców mogą być udzielone na:
I) uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
II) wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:
I) mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy, będący spółką kapitałową, z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji, prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełni łącznie następujące warunki:
  • przedstawi umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się do dokonania inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami;
  • złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą a aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital;
  • przedstawi biznesplan przedsiębiorstwa oparty na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże rentowność przedsięwzięcia;
 
Więcej informacji na stronie DofinansowanieDlaFirm.pl oraz na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2013-12-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2013-12-05 10:24:22
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2013-12-05 10:24:33
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2013-12-05 10:24:33
Artykuł był wyświetlony: 4966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie koła łowieckiego "Dzik"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-05 09:52:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kostrzewska Data wytworzenia informacji: 2013-12-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kostrzewska Data wprowadzenia do BIP 2013-12-05 09:52:15
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2013-12-05 09:52:18
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2013-12-05 09:52:18
Artykuł był wyświetlony: 4891 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-26 10:56:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kostrzewska Data wytworzenia informacji: 2013-11-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kostrzewska Data wprowadzenia do BIP 2013-11-26 10:56:45
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2013-11-26 10:56:48
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2013-11-26 10:56:48
Artykuł był wyświetlony: 5143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dot. polowania zbiorowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-26 10:54:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kostrzewska Data wytworzenia informacji: 2013-11-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kostrzewska Data wprowadzenia do BIP 2013-11-26 10:54:40
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2013-11-26 10:54:43
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2013-11-26 10:54:43
Artykuł był wyświetlony: 4958 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Znaczący sukces dla małej gminy!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-21 09:13:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
     18 listopada 2013r. ogłoszono wyniki rankingu lubuskich gmin. Organizatorzy rankingu, firma Gromadzki Doradztwo Konsulting, oceniali wszystkie 83 gminy województwa według czterech zasadniczych kryteriów. Brali pod uwagę dochody budżetu, wysokość inwestycji, pozyskane przez gminy pieniądze unijne i wskaźnik zwrotu podatku PIT i CIT.
     Gmina Bobrowice znalazła się w czołówce w klasyfikacji Europejska Gmina. Na potrzeby wyłonienia najsprawniejszej gminy w tej dziedzinie obliczono kwotę dofinansowania środków z funduszy europejskich, jaką pozyskała w 2012 roku gmina w przeliczeniu na mieszkańca. Zdaniem oceniających jest to ważny czynnik świadczący o sprawności funkcjonowania gmin oraz umiejętności pozyskiwania  środków  na finansowanie gminnych inwestycji. Bobrowice znalazły się w czołówce i zajęły 6 miejsce (na 83 gminy) z pozyskanym dofinansowaniem z UE na mieszkańca w wysokości 602,79 zł. W tej kategorii pokonaliśmy, m.in. Żary, Żagań czy też Zieloną Górę (g.w.). Dla porównania gmina z najniższą lokatą pozyskała 3,07zł na mieszkańca.
       Nasze starania w zakresie dbałości o kondycję gminy, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców zostały również dostrzeżone w kategorii Ogólna sytuacja gospodarcza gmin, gdzie Bobrowice zajęły wysokie (biorąc pod uwagę 83 gminy) 10 miejsce. W ramach tej kategorii brano pod uwagę następujące dziedziny (pozytywnie wpływające na rozwój), tj. wysokość zwrotu podatku CIT i PIT; współpraca z biznesem, ilość i wartość inwestycji; wydatki na ochronę środowiska, edukację i promocję oraz negatywnie wpływające na rozwój, tj. wysokość deficytu budżetowego; zadłużenie gminy; świadczenia socjalne gminy i zmiana liczby bezrobotnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2013-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2013-11-21 09:13:46
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2013-11-21 09:13:50
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2013-11-21 09:15:14
Artykuł był wyświetlony: 4953 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lubuska Niebieska Tarcza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-15 08:27:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kostrzewska Data wytworzenia informacji: 2013-11-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kostrzewska Data wprowadzenia do BIP 2013-11-15 08:27:27
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2013-11-15 08:27:31
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2013-11-15 08:27:31
Artykuł był wyświetlony: 5198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu