ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Brak Prądu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-13 09:41:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z brakiem energii elektrycznej dnia 16.11.2018r.
Urząd Gminy Bobrowice czynny będzie do godz. 13.00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2018-11-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-13 09:41:49
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-11-13 09:41:52
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-11-13 09:41:52
Artykuł był wyświetlony: 96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O G Ł O S Z E N I E

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-09 10:41:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Prystarz Data wytworzenia informacji: 2018-11-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Prystarz Data wprowadzenia do BIP 2018-11-09 10:41:19
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-11-09 10:41:57
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 10:41:57
Artykuł był wyświetlony: 128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobrowice”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-06 09:08:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, tel.: 68/391-92-00, fax: 68/391-92-00, www.bobrowice.pl, email:
Urząd Gminy Bobrowice informuje, że w celu realizacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobrowice” w roku 2019 – osoby zainteresowane udziałem w zadaniu, zobowiązane są do złożenia wniosku o przyznanie pomocy mieszkańcom Gminy Bobrowice w zakresie usuwania materiałów niebezpiecznych zawierających azbest.
Termin składania wniosków: do 12 stycznia 2019r.
Przedmiotowe wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy lub ze strony internetowej: www.bip.bobrowice.pl
Zadanie realizowane przy pomocy środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Sołtysiak Data wytworzenia informacji: 2018-11-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Sołtysiak Data wprowadzenia do BIP 2018-11-06 09:08:53
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-11-06 09:09:23
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-11-06 09:09:23
Artykuł był wyświetlony: 536 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-31 13:55:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

SZANOWNI PAŃSTWO
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 listopada 2018 r. (piątek)
Urząd Gminy będzie nieczynny
Wszelkie sprawy związane z awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy zgłaszać pod nr tel.:
1. ASUW Dychów tel. 600 320 294, tel. 600 320 183, tel. 607 726 949
2. ASUW Przychów tel. 600 320 124
3. ASUW Bronków tel. 667 619 777
4. ASUW Bobrowice tel. 600 320 186
Sprawy związane z pochówkiem zmarłych: tel. 668 147 181

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mołczan Data wytworzenia informacji: 2018-10-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mołczan Data wprowadzenia do BIP 2018-10-31 13:55:15
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-10-31 13:55:19
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-10-31 13:55:19
Artykuł był wyświetlony: 888 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-23 09:21:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mołczan Data wytworzenia informacji: 2018-10-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mołczan Data wprowadzenia do BIP 2018-10-23 09:21:36
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-10-23 09:22:03
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-10-23 09:22:03
Artykuł był wyświetlony: 1414 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kalendarz polowań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-18 12:19:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mołczan Data wytworzenia informacji: 2018-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mołczan Data wprowadzenia do BIP 2018-09-18 12:19:26
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-09-18 12:20:56
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-09-18 12:20:56
Artykuł był wyświetlony: 3640 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Koło Łowieckie "Odyniec" Bobrowice

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-13 07:25:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mołczan Data wytworzenia informacji: 2018-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mołczan Data wprowadzenia do BIP 2018-09-13 07:25:41
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-09-13 07:32:14
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 07:32:13
Artykuł był wyświetlony: 3950 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-23 07:05:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Nuckowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Nuckowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-23 07:05:55
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-08-23 07:07:58
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-08-31 07:51:28
Artykuł był wyświetlony: 5293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-05 20:34:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

POSIADACZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH  ( SZAMB ) I
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 
Wójt Gminy Bobrowice, informuje iż na podstawie art.3 ust. 3pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym Gmina Bobrowice zwraca się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie jak najszybsze dostarczenie go do Urzędu Gminy w Bobrowicach, w terminie do 17 sierpnia 2018.
W przypadku nie złożenia wskazanego zgłoszenia Urząd Gminy Bobrowice zobowiązanay będzie do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w celu ustalenia posiadanego zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgłoszenie dotyczy również mieszkańców którzy zamienili zbiornik bezodpływowy na przydomową oczyszczalnię ścieków. Zamianę taką trzeba zgłosić w Urzędzie Gminy Bobrowice.
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.bip.bobrowice.pl .
Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek określony w art.5 ust.1 pkt 3b nakazujący właścicielom nieruchomości utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się nieczystości w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy, korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorca posiadającego zezwolenie na prowadzenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Właściciele nieruchomości nieskanalizowani zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Sołtysiak Data wytworzenia informacji: 2018-08-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Sołtysiak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-05 20:34:31
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-08-05 20:34:34
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-08-05 20:34:34
Artykuł był wyświetlony: 6636 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-26 13:22:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mołczan Data wytworzenia informacji: 2018-07-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mołczan Data wprowadzenia do BIP 2018-07-26 13:22:25
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-07-26 13:23:00
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-07-26 13:23:00
Artykuł był wyświetlony: 7306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu