ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kalendarz polowań

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-18 12:19:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mołczan Data wytworzenia informacji: 2018-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mołczan Data wprowadzenia do BIP 2018-09-18 12:19:26
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-09-18 12:20:56
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-09-18 12:20:56
Artykuł był wyświetlony: 394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Koło Łowieckie "Odyniec" Bobrowice

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-13 07:25:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mołczan Data wytworzenia informacji: 2018-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mołczan Data wprowadzenia do BIP 2018-09-13 07:25:41
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-09-13 07:32:14
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 07:32:13
Artykuł był wyświetlony: 711 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-23 07:05:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Nuckowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Nuckowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-23 07:05:55
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-08-23 07:07:58
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-08-31 07:51:28
Artykuł był wyświetlony: 2045 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-05 20:34:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

POSIADACZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH  ( SZAMB ) I
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 
Wójt Gminy Bobrowice, informuje iż na podstawie art.3 ust. 3pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym Gmina Bobrowice zwraca się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie jak najszybsze dostarczenie go do Urzędu Gminy w Bobrowicach, w terminie do 17 sierpnia 2018.
W przypadku nie złożenia wskazanego zgłoszenia Urząd Gminy Bobrowice zobowiązanay będzie do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w celu ustalenia posiadanego zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgłoszenie dotyczy również mieszkańców którzy zamienili zbiornik bezodpływowy na przydomową oczyszczalnię ścieków. Zamianę taką trzeba zgłosić w Urzędzie Gminy Bobrowice.
Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.bip.bobrowice.pl .
Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek określony w art.5 ust.1 pkt 3b nakazujący właścicielom nieruchomości utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się nieczystości w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy, korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorca posiadającego zezwolenie na prowadzenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Właściciele nieruchomości nieskanalizowani zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Sołtysiak Data wytworzenia informacji: 2018-08-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Sołtysiak Data wprowadzenia do BIP 2018-08-05 20:34:31
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-08-05 20:34:34
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-08-05 20:34:34
Artykuł był wyświetlony: 3393 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-26 13:22:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mołczan Data wytworzenia informacji: 2018-07-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mołczan Data wprowadzenia do BIP 2018-07-26 13:22:25
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-07-26 13:23:00
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-07-26 13:23:00
Artykuł był wyświetlony: 4072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwaga rolnicy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-05 11:14:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy w Bobrowicach, informuje iż w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Bobrowicach pok. nr 10.
Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód zawierającego podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mołczan Data wytworzenia informacji: 2018-07-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mołczan Data wprowadzenia do BIP 2018-07-05 11:14:07
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-07-05 11:14:50
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-07-12 13:57:53
Artykuł był wyświetlony: 5330 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-27 20:20:06

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Roszak Data wytworzenia informacji: 2018-06-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Roszak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-27 20:20:06
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-06-27 20:20:31
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-06-27 20:20:31
Artykuł był wyświetlony: 5832 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-22 12:07:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-22 12:07:45
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-06-22 12:08:13
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-06-22 12:08:13
Artykuł był wyświetlony: 6234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-19 08:25:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Prystarz Data wytworzenia informacji: 2018-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Prystarz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-19 08:25:54
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-06-19 08:26:44
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-06-19 08:26:44
Artykuł był wyświetlony: 6482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-14 12:14:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Prystarz Data wytworzenia informacji: 2018-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Prystarz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-14 12:14:41
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-06-14 12:15:09
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-06-14 12:15:09
Artykuł był wyświetlony: 6800 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu