Rodo - Gmina Bobrowice
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 08:37:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Bobrowice
– Marek Babul, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice, ,
tel. (68) 931 32 80
2. Dane osobowe i kontaktowe inspektora ochrony danych: Wioletta Biernacka ewidencja@bobrowice.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań Wójta Gminy Bobrowice. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,
wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit . e RODO
5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa,
w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
2) sprostowania danych osobowych,
3) żądania usunięcia danych osobowych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
 
  • W załączeniu wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Biernacka Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Biernacka Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 08:37:44
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 08:39:46
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2018-06-27 20:18:28
Artykuł był wyświetlony: 203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu